Strona głównaO nas - Wczoraj, dziś, jutro...Zapoznaj się z naszą ofertąWybrane realizacje i referencjeNasze uprawnieniaDane teleadresowe firmy


O nas

Lubelskie Centrum Przeciwpożarowe "SAFE-POŻ"  Spółka Cywilna powstało w odpowiedzi na  zainteresowanie odnośnie świadczenia rzetelnych i profesjonalnych usług związanych z  szeroko rozumianym bezpieczeństwem pożarowym. 
Skupiamy wokół siebie jednych z najlepszych specjalistów w poszczególnych branżach naszej działalności.

        Zabezpieczenia przeciwpożarowe w przedsiębiorstwach stanowią jeden z najistotniejszych warunków sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania firm.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa firmy i jej pracowników pragniemy zaproponować kompleksowe usługi w zakresie p.poż.

         Zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (z późniejszymi zmianami) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno - konserwacyjnymi systemów sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów  telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, instalacji eksplozymetrycznych, wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych, sprzętu przeciwpożarowego, drzwi, bram i żaluzji przeciwpożarowych.

Oferujemy również Państwu pomoc związaną z dostosowaniem Waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie m.in. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji, planów rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz oznakowania znakami ppoż., ewakuacyjnymi i innymi.

Działamy na terenie całego kraju w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy.